2022-10-13

Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy
Czwartek - 13.10:

  • 17.00 - Wsienoszcznoje bdienije - cerkiew św. Nektariusza


Piątek - 14.10:

  • 09.00 - Boska Liturgia - cerkiew św. Dymitra


serwisy internetowe strony internetowe