Aktualności

        22 listopada nasza wspólnota będzie świątecznie wspominać pamięć drugiego patrona monasteru, św. Nektariusza z Eginy. Tegoroczne święto będzie wyjątkowe, albowiem w czasie nabożeństw będę obecne cudotwórcze relikwie świętego Nektariusza.     Harmonogram nabożeństw: 21 listopada - wtorek: 15.00 – powitanie relikwii, doksologia 17.00 - Całonocne Czuwanie święta św. Nektariusza z Eginy 23.00 - Akatyst 22 listopada – środa – liturgiczny dzień wspomnienia św. Nektariusza z Eginy: 0.00 - Boska Liturgia 9.00 - Boska Liturgia 13.00 - pożegnanie relikwii       Relikwie św. Nektariusza św. Nektariusza, metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy, będą przebywać z wizytą w Polsce w dniach 17-23 listopada 2017. Święte relikwie przybędą do naszego kraju  na zaproszenie Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Relikwie od...
16.11.2017 | Sobór Arcystratega Michała i wszystkich św. mocy niebios
Poniedziałek - 20.11: 17.00 - Wsienoszcznoje bdienije - cerkiew św. Nektariusza Wtorek - 21.11: 08.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - cerkiew św. Nektariusza
15.11.2017 | Święto św. Dymitra
    8 listopada br. w naszym monasterze odbyły się świąteczne uroczystości związane z dniem pamięci św. Dymitra Sołuńskiego, patrona naszego bractwa. W świątecznych uroczystościach wzięło udział wielu wiernych, pielgrzymów oraz duchownych.     Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Grzegorz. O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. Następnie o północy rozpoczęła się pierwsza świąteczna Liturgia. Przewodniczył jej ks. Sławomir Troc. Kazanie wygłosił ks. Paweł Sterlingow.     O godzinie 8.00 został dokonany czyn małego poświęcenia wody. Następnie odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O godzinie 10.00 rozpoczęła się świąteczna Liturgia której przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Grzegorz. Kazanie wygłosił ks. Jerzy Kulik. Tegoroczne święto miało szczególne znaczenie dla naszej wspólnoty, albowi...
30.10.2017 | Harmonogram nabożeństw w dniu święta św. Dymitra So...
Wtorek - 7 listopada: 17.00 - nabożeństwo całonocnego czuwania 23.00 - akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. Środa - 8 listopada: 00.00 - Boska Liturgia 8.00 - małe oświęcenie wody, akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego 10.00 - Boska Liturgia. Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.
12.10.2017 | Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy
  Piątek - 13.10: 17.00 - Wsienoszcznoje bdienije - cerkiew św. Nektariusza Sobota - 14.10: 09.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - cerkiew św. Dymitra
07.10.2017 | Pamięć św. Jana Teologa
Niedziela - 08.10: 17.00 - Wsienoszcznoje bdienije - cerkiew św. Nektariusza Poniedziałek - 09.10: 08.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - cerkiew św. Nektariusza
31.8.2017 | Postrzyżyny mnisze
    25 sierpnia 2017r., w naszym monasterze odbyły się postrzyżyny małej schimy i postrzyżyny riasoforne. Postrzyżyn dokonał nasz przełożony, archimandryta Tymoteusz.     Hierodiakon Paweł (Kuziak) otrzymał postrzyżyny małej schimy z imieniem Spirydon – w cześć św. biskupa Spirydona z Tremituntu. Hierodiakon Spirydon urodził się w 1980 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (2003r.), Liceum Teologicznego w Kilkis (Grecja) zakończonym egzaminem dojrzałości z języka greckiego (2005r.) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na kierunku teologia prawosławna (2007r.). W latach 2007 – 2014 był subdiakonem śp. abpa wrocławskiego i szczecińskiego Jeremiasza i psalmistą katedralnej parafii prawosławnej we Wrocławiu. 14 maja 2014r. wstąpił do monasteru w Sakach, gdzie przyjął postrzyżyny riasoforne (25 marca 2016r.), a 22 maja 2016r. z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Sa...
          W dniach 18-19 sierpnia szczególnie uroczyście obchodziliśmy święto Przemienienia Pańskiego.     Świąteczne uroczystości rozpoczęło nabożeństwo całonocnego czuwania,  któremu przewodniczył dziekan okręgu sokólskiego ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk. W ciszy i skupieniu wierni wsłuchiwali się w czytane i śpiewane teksty niosące w sobie duchową głębię i zbawcze znaczenie jednego z dwunastu wielkich świąt Cerkwi Prawosławnej. Na  zakończenie jutrzni w pełnym refleksji i nadziei słowie, do wiernych zwrócił się ks. Paweł Sterlingow. Szczególnie podkreślił niejako przykazanie Boga Ojca, który wskazując na swego Syna mówi: „Jego słuchajcie”. Jest to wskazówka dla nas żyjących współcześnie ludzi – często zagubionych i zdezorientowanych w swoich życiowych wyborach.     O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst do św. Dymitra Sołuńskiego. Pierwsza świąteczna Liturgia rozpoczęła się o północy. Przewodniczył...
15.8.2017 | Harmonogram nabożeństw w dniu święta Przemienienia Pa...
Piątek - 18.08: 17.00 - Wsienoszcznoje bdienije 23.00 - Akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego Sobota - 19.08: 00.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 08.30 - Akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego 10.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma Wszystkie nabożeństwa odbędą się w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego.
05.8.2017 | Zaśnięcie św. Anny, matki Najświętszej Bogurodzicy
Niedziela - 06.08: 17.00 - Wieczernia, Utrenia, 1 czas - cerkiew św. Nektariusza Poniedziałek - 07.08: 8.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - cerkiew św. Dymitra
serwisy internetowe strony internetowe